Automatická kresba

Automatická kresba
Automatická kresba
  · O kresbě · Poradenství · Akce a kurzy · OM Chanting · Přihlášky a objednávky · Ukázky – příběhy – léčivé obrazy · Lektorka · Tipy ·
 

Co je automatická kresba ?

Automatická kresba nám slouží k sebepoznávání, touto formou můžeme dostat zprávu naší přirozené individuality, a pak změnit své chybné programy, zharmonizovat se se sebou samým.

Cílem automatické kresby je poznat cestu k naší Přítomnosti k Pravdě.

Automatická kresba může být zprávou naší Duše, našeho Ducha a hlavně zprávou našeho Mistra.


Kliknutím otevřete nové okénko s větším náhledem kresby aury harmonického člověka. Kliknutím otevřete nové okénko s větším náhledem.

Formou automatického pohybu a kresby se učíme rozumět sami sobě. Kresbu pouze sledujeme, jde skrze nás, nejsme to my kdo maluje, jsme pouze prostředníky.
Náš život je mnohdy pro nás nesrozumitelný, nečitelný, dáváme si často otázky a hledáme cesty jak se cítit dobře a radostně, jak být v harmonii, aby nám jako učební lekce nepřicházely stále jen nemoci nebo bouřlivé a bolestivé vztahy.
Pomocí automatické kresby můžeme proniknout do energií které při těchto kontaktech vznikají. Když uvidíme na papíře a v barvách zaznamenány energie například našich konfliktních vztahů, učíme se jim postupně rozumět. Najednou se v nás otevře nová oblast vnímání a my náhle víme co v sobě změnit/přijmout, co nám v takových situacích vlastně brání být sami sebou.
Pokud použijete automatickou kresbu a jste připraveni se napojit na své Mistrovské Já, jsou informace pomocí automatické kresby jasné, harmonizující a uzdravující. Stačí si vše uvědomit, vpustit toto poznání do svého života a ŽÍT.
 TOPlist